Aktualności

Sanok wielkim placem budowy

Przyjęty na 2018 r. budżet planuje dochody o wysokości 178 mln zł. Prawie dwadzieścia procent tej kwoty to środki pozyskane na realizację projektów (ponad 34,5 mln zł). Po stronie wydatków zapisano ponad 220 mln zł. Ta rekordowa kwota, jakiej miejski budżet w swej historii nie miał, w niemalże czterdziestu procentach przeznaczona zostanie na strategiczne inwestycje. Ich suma przekracza 85 mln zł. Zakładany deficyt pokryć mają obligacje.

Obniżki cen

Gdy końcem 2014 r. objąłem urząd Burmistrza Miasta Sanoka ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w naszym mieście były jednymi z najwyższych w województwie. W 2015 r. cena wody wynosiła 14,65 zł. Rok rocznie obniżaliśmy tę kwotę. W 2018 roku wynosi ona 11,95 zł.

Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski w Sanoku został wprowadzony w 2016 r. przez burmistrza Tadeusza Pióro. Na rok 2018 na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Sanoka Uchwałą nr XXIII/304/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zwiększyła środki przeznaczone na realizację Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 420 tysięcy złotych , a środki tak jak w roku ubiegłym będą podzielone między dzielnice miasta w równych częściach co oznacza że na każdą dzielnicę przypadnie kwota 60.000 zł.