ATERON2
Aktualna Wersja Clienta: 0.1

Co zostało dodane:
System Sklepów Offline
System Szarf
zmieniony limit Yang na : 660.000.000.000
zmieniony limit Stack na : 5000